Успешни ходови изпитания на 1’500DWT Танкер за превоз на нефтопродукти