ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА


 • ЗАБЕЛЯЗАЛИЯТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА :
  • АКО СИ КВАЛИФИЦИРАН ЗА ТОВА – НЕЗАБАВНО СПРИ ЗАХРАНВАНЕТО С ЕНЕРГИИ И ГАЗОВЕ КЪМ МЯСТОТО НА ЗЛОПОЛУКАТА И/ИЛИ ИНФОРМИРАЙ Н-К ПМ НА ТЕЛ : + +359 887 799729 (ТЕЛ. Д. МИХАЙЛОВ)
  • ЗВЪННИ НА ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ И ГО ИНФОРМИРАЙ ЗА:
   • СВОЕТО ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ
   • ИМЕТО НА КОРАБА/ЦЕХА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗЛОПОЛУКАТА
   • ВИДА НА ЗЛОПОЛУКАТА, НАЛИЧИЕ НА ПОСТРАДАЛИ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОКАЖИ ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИЯ, БЕЗ ДА ГО РАЗМЕСТВАШ, АКО НЕ Е В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО!
  • АКО ПОСТРАДАЛИЯТ Е В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО, АЛАРМИРАЙ ДЕЖУРНИЯ ПОЖАРНИКАР ИЛИ Р-Л ОПС ЗА ВЛИЗАНЕ С ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА ГАЗ ФРИЙ СЕРТИФИКАТ:
  • АКО ПОСТРАДАЛИЯТ Е В СЪЗНАНИЕ И МОЖЕ ДА ВЪРВИ: ПРИДРУЖИ ГО ДО МЕДИЦИНСКИЯ ПУНКТ

 

 • ПРЕКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ :
  • ЗВЪННИ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПУНКТ В ЗАВОДА: +359 52 574 179
  • ЗВЪННИ НА НАЧАЛНИК ОТБ: +359 888 663 660
  • ЗВЪННИ НА РЪКОВОДИТЕЛ ОПС: +359 885 113 593
  • ЗВЪННИ НА ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО: +359 887 382 629
  • ЗВЪННИ НА ДИРЕКТОР МАР: +359 887 745 615
  • ЗВЪННИ НА ВОК/ОК

 • ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО:

АКО ПОСТРАДАЛИЯТ НЕ Е В СЪЗНАНИЕ И/ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА ВЪРВИ:

 • ОБАДИ СЕ НА 112
 • КООРДИНИРАЙ НЕОБХОДИМАТА ПОМОЩ ОТ КОРАБА И АКО Е НУЖНО – ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ/АГНЕЦИИ
 • ОБАДИ СЕ НА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТЕЛ: 0700 10 145 (ПРИ СЕРИОЗНА АВАРИЯ ИЛИ ЗЛОПОЛУКА НА БОРДА)

 • ДИРЕКТОР МАР
  • СПИРА ЦЯЛОТО ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНЕ В РАЙОНА, В СЛУЧАЙ ЧЕ ИМА СЪМНЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ИЛИ ГАЗОВЕ;
  • ИЗИСКВА ОТ НАЧАЛНИКА НА ПМ ДА ИЗПРАТИ ПЕРСОНАЛ НА ДВАТА ПОРТАЛА (ОТ ГРУПАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ) ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ НА ЛИНЕЙКАТА ДО НАЙ-БЛИЗКОТО МЯСТО, ДОСТЪПНО КЪМ МЯСТОТО НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО;
  • ОСИГУРЯВА КРАН (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) С КОШ, ЗА ДА СЕ ЕВАКУИРА НОСИЛКАТА С ПОСТРАДАЛИЯ ОТ МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА;

 • Р-Л ОПС:

АКО ПОСТРАДАЛИЯТ НЕ Е В СЪЗНАНИЕ И/ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА ВЪРВИ:

 • СПЕШНО ДОСТАВИ НОСИЛКА + СТАТИВ + ЛЕБЕДКА НА МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА
 • АКО ПОСТРАДАЛИЯТ Е В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО: ПРОВЕРИ ЗА ГАЗ ФРИЙ И НИВОТО НА КИСЛОРОД
 • ЕВАКУИРАЙ ПОСТРАДАЛИЯ С НОСИЛКА (И КРАН), СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ!

 • ДЕЖУРНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ :
  • ОТИДИ НЕЗАБАВНО НА МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА С НЕОБХОДИМИТЕ ОБОРУДВАНЕ И МЕДИКАМЕНТИ
  • АКО ПОСТРАДАЛИЯТ Е В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО И Е НАЛОЖИТЕЛНО ОКАЗВАНЕ НА НЕЗАБАВНА ПЪРВА ПОМОЩ: ИЗЧАКАЙ ИЗМЕРВАНЕ ЗА ГАЗ ФРИЙ!
  • ОКАЖИ ПЪРВА ПОМОЩ И ПРЕЦЕНИ ЕВАКУАЦИЯ С НОСИЛКА – ДАЙ УКАЗАНИЯ НА Р-Л ОПС
  • ПРИДРУЖИ ПОСТРАДАЛИЯ ДО ЛИНЕЙКАТА

 • Н-К ОТБ:
  • ОТИДИ НЕЗАБАВНО НА МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ
  • ИНФОРМИРАЙ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ПРАВЕН ОТДЕЛ
  • ИЗГОТВИ ДОКЛАД ЗА ИНЦИДЕНТА, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА РАЗПОРЕДБИ
  • СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: ПОДГОТВИ „ИЗВЛЕЧЕНИТЕ ПОУКИ“ И ОРГАНИЗИРАЙ ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ В РАМКИТЕ НА 7 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ОТ ПРОИЗШЕСТВИЕТО ЗА ЦЕЛИЯ ЛИЧЕН СЪСТАВ

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!