ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР


 • ОТ ОТКРИЛИЯ ЗАПАЛВАНЕТО/ПОЖАРА :
  • АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА ТИ, ИЗГАСИ С НАЙ-БЛИЗКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ
  • ЗВЪННИ НА ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ И ГО ИНФОРМИРАЙ ЗА:
   • СВОЕТО ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ
   • ИМЕТО НА КОРАБА/ЦЕХА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОЖАРА
   • ВИДА НА ОПАСНОСТТА, НАЛИЧИЕ НА ПОСТРАДАЛИ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА
 • ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ:
  • УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО: ВОК/ОК НА КОРАБА И ДЕЖУРНИЯ ПОЖАРНИКАР/НАЧАЛНИКА НА СЪОТВЕТНИЯ ЦЕХ
 • ВОК/НАЧАЛНИК ЦЕХ:
  • УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО Р-Л ОПС, ДИРЕКТОР МАР, ДИРЕКТОР П-ВО И КАПИТАНА НА КОРАБА В КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛ ПОЖАРА
  • ИЗИСКАЙ ОТ Р-Л ПМ/ДОК-МАЙСТОР НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ, КИСЛОРОД, ТОК КЪМ КОРАБА
  • ИНФОРМИРАЙ И ЕВАКУИРАЙ ВСИЧКИ ХОРА ДО НАЙ-БЛИЗКИЯ СБОРЕН ПУНКТ
  • УСТАНОВИ ТОЧНОТО МЯСТО НА ПОЖАРА И УВЕДОМИ Р-Л ОПС
 • ДЕЖУРЕН ИНПЕКТОР ПАБ:
  • ЗАПОЧНИ ГАСЕНЕ С ПОДХОДЯЩО ПП ОБОРУДВАНЕ
 • Р-Л ПМ/ДОК МАЙСТОР
  • НЕЗАБАВНО СПРИ ЦЯЛОТО ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНЕ КЪМ КОРАБА/ЦЕХА
  • ПРОВЕРИ ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПОМПИ НА БРЕГА И ДОКА И ОТВОРИ ВСИЧКИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ, ЗАХРАНВАЩИ ПП МАГИСТРАЛА
  • СЛЕД ПРИСТИГАНЕ НА ПОЖАРНАТА: ОСИГУРИ ДОСТЪП ДО ВОДА.
 • Р-Л ОПС
  • НЕЗАБАВНО ИЗПРАТИ ВСИЧКИ НАЛИЧНИ ИНСПЕКТОРИ ПАБ /ПОДХОДЯЩО ОБОРУДВАНИ/ ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРА
  • ПОЕМИ РЪКОВОДСТВОТО НА ГАСИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
  • ПРЕЦЕНИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ/ЕВАКУАЦИЯ
  • СЛЕД ПРИСТИГАНЕ НА ПОЖАРНАТА: ИНФОРМИРАЙ ЗА ВИД И ЛОКАЦИЯ НА ПОЖАРА/ БРОЙ, ЛОКАЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА ПОСТРАДАЛИ
 • ДИРЕКТОР МАР
  • УВЕДОМИ И ОРГАНИЗИРАЙ ГРУПИТЕ ОТ АВАРИЙНИЯ ПЛАН
  • СЪДЕЙСТВАЙ В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРА, ЕВАКУАЦИЯТА И ОКАЗВАНЕТО НА ПЪРВА ПОМОЩ
  • ПОМОГНИ НА Р-Л ПМ ЗА СПИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БРЕГОВИ/ДОКОВИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПИ
 • ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО
  • ПРЕЦЕНИ СИТУАЦИЯТА
  • ОБАДИ СЕ НА 112!
  • СЪГЛАСУВАЙ ДЕЙСТВИЯТА МЕЖДУ ЗАВОД И КОРАБ
  • СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА РД“ПБЗН“
  • ОБАДИ СЕ НА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ (ако пожарът е на кораб): 0700 10 145
  • СЛЕД ПРИСТИГАНЕ НА ПОЖАРНАТА: ОРГАНИЗИРАЙ КООРДИНАЦИЯТА С ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ
  • ИНФОРМИРАЙ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ПРАВЕН ОТДЕЛ

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!