Нашата визия


Днес МТГ Делфин продължава да е семеен бизнес – дом на нашите идеи, на нашия стремеж към развитие, на незименния принцип да спазваме дадената дума.
Ние работим здраво, за да усъвършенстваме вече направеното.
Ние инвестираме в база, производствени мощности и нови технологии, за да посрещнем предизвикателствата.
Ние развиваме проектантския си екип, за да създадем по-добри кораби.
Ние ценим всичко, което сме постигнали с нашите клиенти и партньори.
Вярваме в силата на „МОГА“.