Преустройство


С натрупания дългогодишен опит в кораборемонта и корабостроенето и наличието на собствено конструкторско бюро, ние можем успешно да изпълним различни видове преустройства, включително модификации, удължаване и разширяване на кораба, модернизация на оборудването и обзавеждането, възстановяване, подобряване на електрически и навигационни системи и т.н.