Кораборемонт


В завода преминават класови ремонти средно 60 плавателни съда на година с общ тонаж над 1 500 000 т DWT.

Ние разбираме значимостта на сроковете и бюджетите, както и на безопасността по време на работа, и работим усилено, за да осигурим бързи и висококачествени ремонти на конкурентни цени.

 • Докуване на кораби с водоизместимост до 18’000 т
 • Ремонт на плавателни съдове, вкл. радари, навигационно и друго оборудване
 • Корпусна работа 
 • Бластиране и боядисване (вкл. хидробластиране и боядисване на танкове)
 • Ремонт на главни и спомагателни двигатели, турбини, компресори, помпи, топлообменници, котли и др.
 • Ремонт на валолинии, рулеви машини и подрулващи устройства
 • Ремонт на ел. оборудване, хидравлични и пневматични механизми, агрегати и системи
 • Ремонт на контролно и измервателно оборудване и системи
 • Ремонт на надстройката, вкл. и обновяване на жилищната част
 • Ремонт на елементи от неръждаема стомана
 • Ремонт на турбини
 • Ремонт на регулатори
 • Ремонт на горивна апаратура
 • Ремонт на тръби, включително и на неръждаеми