Винаги на разположение на клиентите, спазвайки стриктно процедурите по безопасност

Продължаваме да работим на пълни обороти в съответствие с процедурите по безопасност и държавните разпоредби. ККЗ „МТГ-Делфин“ през февруари, 2020г.