План за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност, рев. Март 2023 г.

До: Всички заинтересовани лица

На основание чл. 22 от НАРЕДБА №9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, приложено е публикуван План за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност, като молим в срок до 13.03.2023 г. да изразите писмените си предложения или възражения по плана на email: email hidden; JavaScript is required