Модификацията на Dock III е успешно изпълнена!

Работата включва модификация на баластната система за удвояване на капацитета ѝ чрез изграждане на ново помпено отделение и модернизиране на старото. Дължината на подменените и новоизградени линии надхвърля 6 000 м.

Нанесена е боя тип silicone A/F, изцяло е бластиран товарния отсек, жилищни и служебни помещения в надстройката са боядисани и модернизирани.

Желаем на собствениците, мениджърите и екипажа на м/к Dock III попътен вятър и успешни рейсове!